Kristel van Bommel

Werkwijze

Intake

Het eerste gesprek is een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek zullen we uitgebreid kijken naar de activiteiten die niet meer lukken of moeilijk zijn om uit te voeren. Ook wordt er besproken welke activiteiten belangrijk voor je zijn en welke obstakels zich daarbij voordoen. 

Doelen opstellen

Er worden persoonlijke doelen opgesteld, die bijdragen aan een verbetering van kwaliteit van leven. 

Afspraken plannen

Om goed aan te sluiten bij jouw behoefte en wensen worden de afspraken meestal per keer gepland. Het is mogelijk om meerdere afspraken vooruit te plannen. In het begin van de behandeling zitten er meestal 1 tot 2 weken tussen de afspraken. Gedurende de behandeling kan de tussenliggende periode langer zijn, bijvoorbeeld 4 tot 6 weken. in de tijd tussen de afspraken kan er geëxperimenteerd worden met de nieuwe inzichten.

Behandeling en/of advies

De doelen zijn opgesteld aan de hand van jouw wensen en behoeften. De behandeling is afgestemd op jouw persoonlijke doelen. Daardoor hou je zelf de regie in handen. Tijdens de behandeling wordt je uitgedaagd om te experimenteren met verschillende manieren van handelen en verschillende activiteiten. En te ervaring wat dit voor je betekend en op welke manier het je kan helpen in je herstel en/of verbetering van kwaliteit van leven. 

Evaluatie

Zowel tussentijds als een het einde van de behandeling, als alle doelen aan bod zijn geweest, vindt er een evaluatie plaats. Bij het afronden van de behandeling gaat er een verslag van de behandeling naar de verwijzer en/of huisarts.  

Samenwerking met andere disciplines 

Ergotherapiepraktijk Belasting & Belastbaarheid is een solopraktijk. De praktijk werkt graag samen met zorgverleners en andere disciplines . Denk hierbij aan huisartsen, fysiotherapeuten, de sportarts, revalidatiearts, arbo- en bedrijfsartsen, etc. Er is altijd bereidheid en ruimte voor overleg en afstemming om de behandeling en begeleiding zo optimaal mogelijk aan te laten sluiten.