Kristel van Bommel

Belasting & Belastbaarheid

Praktijk voor ergotherapie


Ergotherapiepraktijk Belasting & Belastbaarheid richt zich op: 
 • Burn-out / Bore-out 
 • Stressklachten 
 • Overbelasting
 • Chronische klachten
 • Depressie
 • AD(H)D
 • Psychosomatische klachten 
 • Commotio cerebri (hersenschudding) 
 • Long-Covid 
 • Werk gerelateerde klachten 
 • Re-integratie