Kristel van Bommel

Interventies

Inzicht

Het begrijpen van uw klachten is van belang om uw aanpassingsvermogen en flexibiliteit in het handelen te vergroten. Inzicht in het eigen handelen tijdens dagelijkse activiteiten is een eerste stap in het verminderen van de klachten en het vergroten van de kwaliteit van leven. 

Educatie

Het begrijpen van uw klachten is van belang om uw aanpassingsvermogen en flexibiliteit in het handelen te vergroten. 

Graduele opbouw van activiteit

Het geleidelijk en strategisch opbouwen van activiteiten. 

Model Stoplicht

Het in kaart brengen van fysieke en mentale signalen van het lichaam, op basis waarvan je toekomstige keuzes kunt maken die goed voor jou zijn.

Activiteitenweger

Het invullen van tijdschrijflijsten voor het krijgen van inzicht in de dagelijkse activiteiten. 

Re-integratie

Het Begeleiding en coaching bij re-integratie. Advisering en begeleiding bij een effectieve opbouw van werk en werkindeling om tot een duurzame optimale productiviteit te komen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de ergotherapeutische methode Weer aan het Werk. Weer aan het Werk is een ergotherapeutische behandelmethode waarbij terug keer naar eigen (eventueel aangepast) werk als middel, maar ook als doel kan worden ingezet. 

ACT

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een vorm van gedragstherapie die je kan helpen om op een handige manier om te gaan met je problemen, zodat je hier niet steeds in vast loopt en je je zo kunt blijven bezighouden met de meer waardevolle dingen in je leven. 

ASITT

Acceptance and ASITT is een protocol dat kan wordt ingezet om te komen tot verbeterde regulatie van sensorische integratie. Met als doel minder belemmeringen te ervaring met betrekking tot zintuigelijke informatieverwerking, prikkelverwerking.