Kristel van Bommel

Vergoeding ergotherapie 

  
Ergotherapie is opgenomen de basispakket van de zorgverzekeringen. Er worden 10 behandeluren per kalenderjaar vergoeding. Sommige aanvullende verzekeringen, vergoeden meer behandeluren.  Het wettelijk vastgestelde eigen risico is wel van toepassing. 
Om voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen is er geen verwijzing van de (huis)arts nodig. Sommige zorgverzekeringen vragen dit wel voor de paramedische herstelzorg bij Long-Covid. 
 Als er meer uren ergotherapie nodig zijn dan onder de dekking van de zorgverzekering vallen, worden de volgende kosten in rekening gebracht: 
De kosten die in rekening worden gebracht zijn:
• Behandeling per 15 minuten  € 19,50
• Uit huis toeslag / buiten de praktijk  € 29,00
Algemene Voorwaarden praktijk Belasting & Belastbaarheid (coaching & ergotherapie)
Privacyreglement praktijk Belasting & Belastbaarheid (coaching & ergotherapie