Kristel van Bommel

Loopbaan

Wil jij graag…
• inzicht in jouw kwaliteiten waardoor jij ze goed kan inzetten
• inzicht in jouw uitdagingen waardoor jij hier goed mee om kan gaan
• uitdaging en balans
• je energiek voelen, zowel fysiek als mentaal
• een goede balans tussen werk en privé
• doelen stellen en deze ook halen
• omgaan met stress, druk, perfectionisme, overprikkeling en/of verminderde concentratie
• jouw eigen grenzen herkennen en er naar leren handelen
• een prettig persoon zijn voor jezelf en anderen. Goed in contact staan met anderen
• herstellen na burn-out
• een passende omgeving creëren, die jouw functioneren ondersteunt
• jouw wensen kenbaar kunnen maken naar jouw werkgever en collega’s
• beter begrijpen hoe jij met jouw omgeving om kunt gaan
Werk is een belangrijk deel van ons leven. Als we voldoende uitdaging en ontwikkeling ervaren, zitten we in een positieve flow. We doen waar we goed in zijn en krijgen daar ook erkenning voor. Het leveren van een zinvolle bijdrage, je werk als leuk ervaart en je verbonden voelen met iets en/of iemand, bepalen de mate waarin jij geluk in jouw werk ervaart.
De situatie met werk kan ook anders zijn en juist veel energie vragen. Ben jij zoekende naar een goede balans en invulling van jouw werk? Ben jij heel hard aan het werk en toch voelt het of jij niets bereikt? Of heb jij het gevoel er meer uit te kunnen halen, al lukt dat nog niet?
Het uitvoeren of hervatten van jouw werk (re-integratie) kan heel complex voelen. Zeker als er zowel fysieke als mentale uitdagingen zijn om mee om te gaan. Als je twijfelt of vastloopt in zoeken naar een goede ondersteunende balans tussen werk en privé en opbouw van activiteiten, dan kan een eerste gesprek met mij daarin de eerste stap zijn.