Kristel van Bommel

Ergotherapie

Wat is ergotherapie?
Ergotherapiepraktijk Belasting & Belastbaarheid biedt praktische en doelgerichte ergotherapie bij het (opnieuw) uitvoeren van dagelijkse activiteiten. De problemen worden samen met jou op een systemische en doelgerichte manier aangepakt. Gericht op de handelingsgebieden wonen, werken, sociale contacten en vrije tijd is het streven om tot een passende oplossing te komen die past bij jouw het leven en jouw wensen, waarbij rekening wordt gehouden met de mogelijkheden.  

Pijn

Pijn kan het gevolg zijn van een ongeluk, aandoening, ziekte of overbelasting. Het kan van grote invloed zijn op jouw dagelijkse leven. Je humeur, sociale leven en het vervullen van je rollen. Denk hierbij aan de relatie met je partner, het verzorgen van je kinderen en je werk. Het doel van de ergotherapie is zelf de regie over jouw leven te hebben, niet de pijn.
Ergotherapie ondersteunt bij:
• Klachten van arm, nek en schouder (KANS)
• Whiplashsyndroom of postcommotioneel syndroom (langdurige hersenschudding)
• Artrose
• Fybromyalgie
• Somatisch onvoldoende verklaarbare lichamelijke klachten (SOLK)
• Rugklachten
De ergotherapie is erop gericht om vanuit jouw sterke kanten en jouw mogelijkheden in beweging te komen. De vicieuze cirkel te doorbreken op de punten die de klachten in stand houden of veroorzaken. Hierdoor zal jij de regie terugkrijgen over jouw activiteiten en zullen de klachten geen of een veel kleinere rol in jouw leven spelen.

Vermoeidheid

Vermoeidheid kan het gevolg zijn van een aandoening, overbelasting en soms heeft het geen directe aanwijsbare oorzaak. De vermoeidheid kan zich zowel fysiek als mentaal uiten. Zo kan het zich uiten in vermoeidheid bij lichamelijke activiteiten als fietsen, (trap)lopen, huishouden of juist meer mentale problemen met geheugen en concentratie. Het doel van de ergotherapie is de overstap te maken van de dag doorkomen, naar energie overhouden aan het einde van de dag.
Ergotherapie ondersteunt bij:
• Vermoeidheid na hersenletsel of na ziekte
• Chronisch vermoeidheidssyndroom
• Burn-out, stressklachten of overspannenheid
• Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)
Tijdens de ergotherapie gaan we kijken hoe jij nu omgaat met jouw energie en welke invloed jouw gedragspatronen hebben.  Jij leert jouw energie beter te verdelen en aan te laten sluiten op jouw wensen en behoeften. Door een andere kijk op energie en jouw activiteiten leer jij met praktische tools passende keuzes maken.  

Psychische klachten

Psychische klachten hebben niet alleen invloed in jouw hoofd, ze zijn ook duidelijk merkbaar in jouw handelen. Het bedenken, plannen en uitvoeren van activiteiten kan een grote uitdaging zijn. Het stellen van haalbare doelen die bijdragen jouw persoonlijk wensen, behoeften en mogelijkheden is moeilijk. Wat is haalbaar? En hoe dan? Als het steeds niet lukt wat jij graag wil, is dat erg frustrerend. Het doel van de ergotherapie is om te leven met jouw uitdagingen en niet om geleefd te worden door jouw uitdagingen.
Bij de ergotherapie kan jij onder andere terecht voor klachten gerelateerd aan:
• AD(H)D
• Depressie
• ASS (Autisme spectrum)
• Langdurige stress (burn-out)
Tijdens de ergotherapie maken we overzichtelijk waar jij in het dagelijkse leven moeite mee hebt. Wat jij graag anders zou willen en waar jouw wensen en behoefte liggen. Dit wordt praktisch vormgegeven en is gericht op activiteiten en het behalen van persoonlijke doelen. Denk hierbij aan doelen op het vlak van sociale contacten, huishouden, zorgen voor de kinderen, werk, hobby’s, plannen.