Kristel van Bommel

Belasting & Belastbaarheid

Wil jij graag…
• je fit en energiek voelen
• niet alleen tijd besteden aan dingen die moeten, maar ook aan dingen die fijn en belangrijk voor jou zijn
• af van al die vage, vervelende lichamelijke en fysieke klachten die jou belemmeren in het dagelijkse leven
• een prettig persoon zijn voor jezelf en anderen, zonder kort lontje
• je zeker voelen over je functioneren
• grip op jouw leven
• Zelf kunnen sturen en problemen kunnen aanpakken
• emotioneel stabieler zijn
• lekker slapen en uitgerust, fit en gemotiveerd aan de dag beginnen
• wil jij gericht bezig zijn met de dingen waar jij invloed op hebt
Veranderen jouw verantwoordelijkheden? Het verliezen van grip op jouw situatie geeft je een gevoel van onmacht. Verlies van controle op het leven en de problemen in je leven. Dit geeft een machteloos gevoel. Door de klachten worden dagelijkse bezigheden moeilijk uitvoerbaar. Soms zelfs onuitvoerbaar. Dit merk je meestal op meerdere vlakken, zoals thuis, op het werk, in sociale omgeving en/of in het verkeer. Wil jij werken aan een balans die beter bij jouw past? Neem contact op.